Arbeška

An tle na manjkajo ljudje, ki hodejo gledat slap Kot…kajšan krat mi se zdi de ljudje na zastopejo kakuo so bli navezani na njih korenine, kakuo so saldu gledal prenest na mlade roduove njih bogatijo…

Anche qui non manca la gente che viene a vedere le cascate di Coot..alle volte ho l’impressione che non capiscano quanto i nostri antenati fossero legati alle proprie radici, come hanno sempre cercato di tramandare questa ricchezza alle nuove generazioni

Sarženska
Rečanka