ROŽINCA, LA FESTA DELL’ASSUNTA

Ecco i ricordi delle Krivapete,  njih spomini

La festa più importante dell’estate è comunque la ROŽINCA il 15 agosto, la festa festa della  Vergine Maria Assunta in Cielo. Anche in occasione della Rožinca, si portano a benedire i mazzi composti da fiori ed erbe officinali che, dopo la benedizione non si devono buttare. La loro funzione protettrice viene mantenuta fino all’anno successivo, quando il vecchio mazzo, sostituito dal nuovo, viene bruciato e le ceneri vengono sparse nei campi o sull’uscio di casa contro la malasorte. Ovviamente una volta venivano accesi all’occorrenza per scacciare la grandine, le tempeste, la malasorte…un rimedio per salvare il raccolto, il fieno, gli animali, le malattie e le disgrazie familiari.

Il 14 agosto a Solarie e sul Matajur si possono confezionare i mazzi di fiori assieme alle persone del luogo che ne spiegano la composizione e il significato.

Il giorno dopo si puo partecipare alla messa solenne con la Madonna portata in processione in varie località.

 

Ivanka

Beren, kar je napisu gospuod Cuffolo v njega dnevnike… al vesta de luja, lieta  1928, je bla taka kuhalca an taka ica, de na soncu je bluo oku 50 stopinj an v sienci  vič ku 35…

Matajurka

Ka mi praveš…tele dnisan misinla še zakurit an skuhat no pulentico, po ser puojden dol h Lip… Ivanka… Ivanka, odguorimi…če mi parneseš ser gor z Čarnega varha, snemo kupe sa bo Rožinca

Ivanka

Ser gor s Čarnega varha je special s pulento.Puojden an pridem gor pru za Rožinco.

SARŽENSKA

Priden za tabo, puojmo gor čez Mečano, Svet Koocjan, Ruonac, Marsinske palnina…

Ivanka

Al si znoriela… je te narbuj duga pot…Je poliete, je lepuo hodit, nu…

Matajurka

Puojdemo rože brat za Rožinco an na koncu skuhan pulento

Starogorka

Parnesen pokalco, de bomo an pile

Rečanka

Sevie de pridemo, povien Arbeški an pridemo kupe, Starogorka prit an ti tle tode .

Arbeška

San tle… je že dugo, ki se na srečamo an na viden ure de bomo kupe…. Al se zmisleta kuo so tele nune nosile tle pušje, tele snopiče žegnavat…so jih oparle čah utarju, Marija jih je gledala nastran..

Rečanka

Kuo?!

Arbeška

So jo snel dol z utarja za jo nest v precesij,  takuo jih nie imiela ta pred sabo… An kar gaspuod jih je požegnu so jih nesle damu an shranile… za jih zažgat, če je bluo potriebo

Sarženska

Se zmislen kajšan kadiš se je vzdigavu za de zavarže slavo uro. Kar je bluo nebuo čarno ku paku so zažgal za rešit senuo al ušenico al sadje…pardielo, kar je bluo hnucu za preživiet an kar se je pridobilo z veliko veliko fadijo.

Starogorka

Tuča pa je paršla vsedno…je bluo korlo Marijo tle na Stari Gor molit

Matajurka

Nie ries, an ona na saldu usliši….parpomagajo tud zemja an nje muoč….pru kadiz, ki se je vzdigavu v luht je odganju magle an tučo..

SARŽENSKA

So jih žgal za vsake sort nasreče zaki so puno zaupal pru v muoč narave…

Ivanka

Ma vesta kere rože se pobierajo za pušjac? Ist na puobnam vse…pelin, komarač, grutca…

Matajurka

Pridita gor, ki jih puojdemo kupe brat z Luiso an vam povie, kere so …

SARŽENSKA

Ankrat smo ble mi tiste, ki smo učile…ČEČE MOJE….zgubjamo pamet…ka na vesta vič kere so tiste, ki nucajo tud za se zdravit?…

Škrat

stare….sta stare…