KRIVAPETE SO MI POŠJALE NJIH SPOMINE NA VELIKO NUOČ AN NE SAMUO…
LE KRIVAPETE MI HANNO INVIATO I LORO RICORDI SULLE TRADIZIONI PASQUALI E NON SOLO…

Velika nuoč

 

Domače navade, ki skuoze celo lieto se odvijajo po vaseh naših dolinah pričajo, de adne reči se na zgube zaki jih ljudje imajo par sarcu. Kajšne so se nomalo spremenile, drugih nie vič,adne so se obdaržale samuo v kakih vaseh an  kake oživljajo nazaj.

Društvo »Kobilja glava« je ob praznovanju velike noči oživilo že skor pozabljeno navado “praskanja” barvanja pierhu. (https://www.youtube.com/user/KobiljaGlavaItalia/videos)

V Etnografskem muzeju v Ljubljan šele hranejo pierhe opraskane gor na Tarčmune, ki jim jih je pošju gor msr. Ivan Trinko lieta 1906.

Velik tiedan se začne na Ojčinco. Besieda »Ojčinca« pride od oljke zaki viejice, ki jih v telem dnevu duhovnik požegna, vsak po maš nese damu.

Povsod šele vaja, de od četartka do sobote po andoht zvonovi ne zvonijo. Zamuče v po pietju »Glorije« v čertartak zvičer an do sabote so ankrat otroc an te mlad oznanjal jutarinco, pudan an avemarijo, z rapotanjan škartauk, barlievk an laskotac. Donas samuo v Ščiglah lahko čujemo rapotat zak te mlad daržijo šele živo navado.

 

Na Velik petak so se ankrat ljudje postil, nieso jedli mesa ciel dan an zvičer tu cierkvi je bla Kristusova Pašjon. Tisto vičer so hodil v precesijo an po vas so paržigal oginj tu škatlah od konšerve al sveče an čuške de bojo ljudje varno hodil. Seviede donas, kjer jih šele runajo, nucajo lumine.

 

Na veliko soboto so se ohranile lepe navade.

Popudan se nese žegnavat. Se lepuo naprave cajno al pletenico z bielin tavajučan v keri na smiejo manjkat golobica al manih al obiejan kruh, kuhane jajca, tud pisan jajca al opraskane pierhe, an salam, an ankrat tud su an otrobe za žvino an no palčico, ki so daržal tan v štal.

Zvičer par andoht gaspuod požegna uodo an oginj, ki ankrat so otroc nosil po hišah v furnel, šparget. So ga nosil al z gobo parvženo s čukežan al v majhani škatolci.

 

Na Veliko nuoč je navada, de zjutra na tašče se snie žegnanco. Se doma arztegne bieu tovajuč gor na mizo an gor položli požegnana jedila an sniedli vsi kupe.

Se nie smielo vrieč proč nič od tistega, kar je bluo žegnano. Tud bužgine od jajc nieso vargli proč. Potresli so jih okuole hiše, zaki so pravli, de takuo na bojo hodil blizu modras.

Žvin so dal otrobe an su, kakuošan so vargli kožo od salama.

An kera je bla sorpreža? Mame, kar so spekle golobico za te male kajšankrat so diele not ice an kajšankrat oreh…

 

Kar se tiče drugih navad okuole Velike noč, muoran reči, da šigurno nie vič tiste skarbi za čiščenje hiše, ku ankrat, kar gaspodinje so poskarbiele, de so uoz hiše opuzale zimo an jo očedle do konca…  kajšni šele držijo pravilo, de na velik petak se na diela v gruntu, zak se na smie tikat zemlje … pa so tudi taki, ki cieu dan dielajo tu varte an tu njiv…

 

REČANKA

Glejta, ki ist šele donas na pomeden hiše na velik petak zaki so guoril, de bojo mruje tu hiš celo lieto an jih neče

foto Kobilja Glava

Le tradizioni pasquali nelle Valli del Natisone

 

Con la primavera arriva il risveglio, arriva il tempo della semina, dei nuovi germogli, arriva Pasqua con tutte le pratiche della Settimana Santa. Con la Ojčnica (da oljka, olivo) domenica delle Palme, con la benedizione dell’ulivo, segno di pace ma anche di protezione si entra nel vivo della settimana pasquale. Si iniziano le grandi pulizie o forse è meglio dire »iniziavano« le pulizie pasquali, quelle di tutta la casa, stoviglie comprese, a segnare il nuovo ciclo, la nuova stagione che arrivava. Quelle che si ricordano ancora, in cui i bambini correvano per le strade non asfaltate e il greto del torrente o del fiume, trascinando le catene del focolare perché tornassero lucide come tutta la casa.

Il giovedì santo, una volta in ogni paese, prendevano il posto delle campane dalla fine della funzione del giovedì fino al sabato sera dopo il Gloria, le raganelle, che vengono chiamate in vari modi skrtalce, barlievke, laskotac, darlice. Oggi nelle Valli del Natisone, solo a Cicigolis (Pulfero) i ragazzi portano per il paese le raganelle che sostituiscono le campane alle sei del mattino per la jutarinca, il mattutino,  a mezzogiorno e la sera.

 

Il Venerdì santo la chiesa diceva che non si doveva toccare la terra, mentre la tradizione popolare diceva che le semine fatte il venerdì o nel periodo pasquale sarebbero state proficue.

Il venerdì santo le donne preparavano le golobice, colombe pasquali con in bocca una foglia di ulivo benedetto, o i manih, pane dolce a forma di fratino e le gubane, che invece a Natale non si usavano fare perché sostituite dagli struchi lessi.

 

Il sabato santo è il giorno della benedizione del cibo, dell’acqua e del fuoco. Dopo la benedizione dell’acqua e del fuoco che ancora oggi bambini e ragazzi portano per le case magari con l’ausilio di un fungo forato, legato a un fil di ferro, da far roteare per mantenere il fuoco benedetto.

Nei cesti pronti per la benedizione, che avviene il pomeriggio, si mettono uova sode i cui gusci non si buttano, ma si spargono intorno alla casa per tenere lontani serpenti e vipere, sale, colombe, gubane, un salame e anche cibi per gli animali …

 

Il cibo benedetto è la prima cosa che si deve mangiare la domenica di Pasqua. E non si butta via niente di ciò che è benedetto…

 

Nelle Valli del Natisone é ancora viva l’usanza di colorare le uova con le erbe, PISANE JAJCA. In alcuni luoghi le uova sode e colorate vengono graffiate con un chiodo, un temperino in modo da fare emergere l’immagine creata in negativo. Queste uova prendono il nome di PIERHE.

Questa tecnica »a graffio« è stata ripresa dall’associazione Kobilja Glava Društvo »Kobilja glava« che quest’anno ha pubblicato dei video  su come realizzarle (https://www.youtube.com/user/KobiljaGlavaItalia/videos)

che ripropone annualmente dei laboratori il pomeriggio della domenica delle Palme. Il fatto che si realizzassero nell’area slovena e in particolare nelle Valli del Natisone è testimoniato dalle uova pasquali di Tercimonte (Savogna) inviate da mons. Ivan Trinko nel 1906 al Museo Etnografico di Lubiana, dove sono ancora oggi conservate.

 

E sapete che consiglio da la Rečanka? Di non scopare la casa il venerdì santo perché c’è il rischio di avere formiche in casa tutto l’anno…

Giovanni prave_racconta